فن بازار
فراخوان هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري و فن بازار
فراخوان فراخوان هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري و فن بازار

فراخوان

« هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري و فن بازار»

 هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار با حضور دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها، پارك­هاي علم و فناوري و مراكز رشد و نيز برخي از وزارتخانه­ها و سازمان­هاي اجرايي مرتبط در ايّام هفته پژوهش و فناوري (آذر ماه سال1396) برگزار مي­شود.

باعنايت به مراتب بالا در نظر است تا در سال « اقتصاد مقاومتي- توليد و اشتغال»، توانمندي­هاي مراكز دانشگاهي، پژوهشگاه­ ها، پژوهشكده ­ها، پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد و مراكز تحقيقاتي در قالب دستاوردهاي پژوهشي و فناوري­هاي قابل تجاري­ سازي در نمايشگاه و فن بازار به مخاطبان ذيربط (متقاضيان فناوري، سرمايه­ گذاران ريسك­ پذير و مؤسسات تأمين مالي) ارايه شود.

از كليه ذي­نفعان اعم از دانشجويان، پژوهشگران، فناوران، شركت­هاي دانش بنيان، پارك­هاي علم و فناوري و مراكز رشد واحدهاي فناور، مراكز صنعتي، سرمايه­ گذاران، مؤسسات تأمين مالي و سازمان هاي اجرايي براي مشاركت و حضور در فن بازار دعوت بعمل مي­ آيد.

به منظور تسهيل ارتباط ستاد نمايشگاه و فن بازار، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا مشخصات و اطلاعات ارتباطي نماينده/ رابط آن مركز مطابق جدول زير تكميل و حداكثر تا تاريخ پنجم مهر 96 به شماره دورنگار 33461531-013 يا نشاني پست الكترونيكي info@techtrade-msrt.ir ارسال گردد.

 

نام مركز

نام و نام خانوادگي نماينده/ رابط

شماره تلفن همراه

شماره دورنگار

نشاني پست الكترونيكي

 

 

 

 

 

 

نكات مهم:

1. سامانه ارزيابي فناوري به نشاني: www.Irantechhub.ir  جهت ورود اطلاعات دستاوردهاي پژوهش و فناوري جديد، فعال و در دسترس مي­باشد.

2. آندسته از پژوهشگران، فناوران و شركت هاي فناور و دانش بنيان كه سال قبل در سامانه ثبت نام نموده و قصد ويرايش يا درج اطلاعات و مستندات جديد را دارند، مي توانند از تاريخ 20 مهر 96 براي ويرايش از طريق سامانه اقدام نمايند.

تاریخ: 1396/07/01
تعداد بازدید: 177
ستاد اجرايي فن بازار
استان گيلان، رشت، بلوار شهيد بهشتي، ميدان انتظام، مجتمع اداري، پارك علم و فناوري گيلان
تلفن :2- 33461541(013)
دورنگار : 33461531  -  33461561 (013)
رايانامه : techtrade@gstp.ir
Powered by DorsaPortal