فن بازار
 
 
خدمات تخصصي و مشاوره اي پيش بيني شده در فن بازار جمهوري اسلامي ايران

•حضور بازارياب فناوري در مدت برگزاري نمايشگاه فن بازار جمهوري اسلامي ايران
•استقرار گروه هاي حرفه اي (Technology Matchmaker) مذاكره كننده براي دستيابي متقاضيان به مدل مناسب همكاري و حصول نتيجه نهايي
•استقرار گروه هاي ارائه دهنده انواع مشاوره هاي حقوق فناوري در حوزه هاي مختلف ثبت مالكيت علمي، فني و تجاري، مديريت مالكيت فكري و قراردادهاي انتقال فناوري و...
•استقرار گروه هاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با امور مالي و سرمايه گذاري اعم از معرفي مراكز مالي و اعتباري داخلي و خارجي
•استقرار گروه هاي ارائه دهنده انواع مشاوره هاي مديريتي واقتصادي نظير تهيه طرح كسب و كار، گزارشات توجيهي فني، مالي و اقتصادي، اخذ مجوزها و...
•استقرار گروه هاي ارزيابي و ارزشگذاري فناوري
•برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي تخصصي در موضوعات انتقال ومبادلات فناوري
•برگزاري نشست هاي تخصصي تبادل فناوري با حضور ذي نفعان و متخصصين ذيربط
•درج اخبارو گزارشات خبري در وبگاه ويژه نمايشگاه و ارسال به خبرگزاري ها
•ارائه خدمات اطلاعات فناوري به عرضه كنندگان ومتقاضيان فناوري
1393/07/28
ستاد اجرايي فن بازار
استان گيلان، رشت، بلوار شهيد بهشتي، ميدان انتظام، مجتمع اداري، پارك علم و فناوري گيلان
تلفن :2- 33461541(013)
دورنگار : 33461531  -  33461561 (013)
رايانامه : techtrade@gstp.ir
Powered by DorsaPortal