فن بازار
قابل توجه مراكز مشاركت كننده
در هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار
 

🔷🔹ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سامانه hpajohesh.com را براي رزرو و خريداري غرفه در  هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار فعال نموده است. مراكز مشاركت كننده مي توانند با مراجعه به سامانه نامبرده در رابطه با ثبت نام و رزرو غرفه نمايشگاهي اقدام نمايند.


دبيرخانه نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1396/08/09
ستاد اجرايي فن بازار
استان گيلان، رشت، بلوار شهيد بهشتي، ميدان انتظام، مجتمع اداري، پارك علم و فناوري گيلان
تلفن :2- 33461541(013)
دورنگار : 33461531  -  33461561 (013)
رايانامه : techtrade@gstp.ir
Powered by DorsaPortal